Димитър Белелиев според колегите

Димитър Белелиев има богата юридическа практика, която започва по особен начин. За разлика от повечето си колеги, възприели правото като призвание и начин на изкарване на средства за препитание и преживяване, при Белелиев, нещата са били по малко по-особен начин. Истината е, че от ранна юношеска възраст той е бил привличан не толкова от адвокатската […]